« היהודים באים ואני הדתי המתרגש » מאת רוני אקריש

by Rony Akrich
0 comment

ברור שחופש הביטוי מוסדר בישראל, מילים מסוימות המסיתים שנאה גזעית עלולות להעמיד לדין לגיטימית, וכי אין חקיקה נגד חילול הקודש.
אבל השאלה שמציבה ההומור של הסדרה « היהודים באים », שכול אחד יעריך על פי מצפונו, נראית לי מעבר לחוק ומשפט.

Related Videos