מפגש 14: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של הרב י.ד. סולובייצ’יק | חווית העולם כשאיפה אל ה’

by Rony Akrich
0 comment