מוסר השלטון ושלטון מוסרי » מפי רוני אקריש »

by Rony Akrich
0 comment

כסיכום אוכל לאמר ולטעון: התחום האתי והמוסרי מקרין על התחום הפוליטי. נכון הוא שהפוליטיקה איננה התגלמות המוסר המוחלט אבל היא נמדדת בין היתר בקריטריונים מוסריים המהווים, לצד קריטריונים פרגמטיים, אמות מידה להערכה ובחינה של כול פעולת הפוליטיקאים.

Related Videos