מס’ 167: הרב זאב סולטנוביץ – היקף הטריטוריה | גבולותיה של המדינה היהודית כסלע מחלוקת בציונות

by Rony Akrich