מפגש 206: עו »ד עוזיאל חזן מורת הדרך מלכה אליהו קוסוביץ – היציאה מן החומות ויסוד שכונת מחנה ישראל

by Rony Akrich

עו »ד עוזיאל חזן
סופר, חוקר, עו »ד ונוטריון.
חיבור כ-18 ספרים על יהדות מרוקו וירושלים.
שני ספרים על שכונת מחנה ישראל.
הסופר הראשון שהחדיר את הווי ומורשת יהדות מרוקו לספרות העברית.
מספריו, תורגמו לשפות זרות.
אחד מספריו, « מבחן החלב », הוסרט בחו »ל.
פרסים: פרס היצירה של ראש הממשלה, פרס היובל לעליית הנוער, פרס תור הזהב, פרס גאון.
עוזיאל עסוק עכשיו במחקר לתואר שלישי, בקשר לשכונת מחנה ישראל וגישות חדשות לגביה.

Related Videos