מפגש 236: מר רוני אקריש – אהבה פילוסופית ומקראית: בין תשוקה לשמחה או בין חוסר לסיפוק

by Rony Akrich