מפגש 201: ערב יום הזיכרון – רגעים מן ההתחלה ומן הסיכום

by Rony Akrich