אחריות קולקטיבית על חטא ופשע בפרשת ויצא מפי רוני אקריש

by Rony Akrich

אחד מגדולי המוסר בישראל, ישעיהו ליבוביץ ז »ל (1903-1994), כתב שאמנם הייתה הצדקה אתית למה שעשו שמעון ולוי:
« יש גם הנחה אתית שאינה כשלעצמה עניין של רציונליזציה ואשר קורא קללה על כל השיקולים המוצדקים והתקפים הללו. »
יתכנו, לדבריו, פעולות שניתן להצדיקן אך בכל זאת מקוללות. לזה התכוון יעקב כאשר קילל את בניו
אחריות קולקטיבית זה דבר אחד. ענישה קולקטיבית היא אחרת

Related Videos