AUDIOS

CAFE DAAT

?מה היא האוניברסיטה העממית החינמית
הרעיון של האוניברסיטת העממית חוזר לתחילת המאה ה -18, לכומר הפרוטסטנטי הדני ניקולאי פרדריק סוורין גרונדטוויג. המושג התפשט אז ברחבי אירופה, ובמיוחד בצרפת, במקום שנוסדה האוניברסיטה העממית הראשונה בשנת 1848, ותחת הנהלתו של אחד מנשיאיו המפורסם, בשם ויקטור הוגו.
?מדוע
האוניברסיטה העממית נולדה מתוך הרצון לדמוקרטיזציה של התרבות על ידי הפצת ידיעות ודעות לכמה שיותר אנשים, בהתנדבות מלאה, ללא תשלום. דעת ותבונה הן כלי לבניית האישיות, ולא מושג סוציו-אקונומי. האוניברסיטה העממית מבוססת במיוחד על הרעיון שהרצון לדעת והרצון ללמוד חשובים לבניית החברה האנושית של המחר. האוניברסיטה העממית נמצאת במקום מאוזן, באמצע בין האליטיזם של האוניברסיטאות לבין העממיות של בתי הקפה הספרותיים. אנו שואפים להנחיל לכמה שיותר אנשים את האמצעים לגיבוש מחשבה ביקורתית, את הכלים להבנת העולם שבו אנו חיים, להכיר ולהפנים את הכוחות העומדים לרשותנו על מנת לחזק את עצמיותנו.
?איך זה עובד
האוניברסיטה העממית שואבת השראה מהאוניברסיטה המסורתית כביכול באיכות המידע המופץ. העיקרון הוא שכל אחד יכול לרכוש את הידע הדרוש להתקדמותו האישית, בתחומים המעניינים אותו. יחד עם זאת, האוניברסיטה העממית יונקת השראה גם מבתי קפה ספרותיים בכך שהיא נגישה לכולם, ללא הבדל גיל, מין, דת ומעמד חברתי. המשתתפים מוזמנים לקחת חלק בדיון, לפתח נפש ביקורתית ולתרגל דיאלוג ככלי למפגש עם הדעת. מטרת האוניברסיטה העממית היא דמוקרטיזציה תרבותית, ובמילים אחרות « שיתוף פעולה של רעיונות, מחשבות ודעות שונות ».

APHORISMES COURTS EN FRANÇAIS

APHORISMES COURTS EN HÉBREU