איחור מחריד למפגש האחוה !! עם מר רוני אקריש

by Rony Akrich

ואני, מיום עומדי על דעתי, מבקש לזעוק את הנשיקה הזו: למה?? איך?? כיצד יכולים הייתם לגזול מאיתנו את הקריאה הפשוטה, האותנטית, של הנשיקה הנפלאה הזו כסימן המובהק של ההתפייסות הגדולה שבין עשו ליעקב? כיצד, אולי מתוך חוויות קשות של נסיון היסטורי מאוחר בין צאצאי שני האחים, ביקשתם למחוק את « האפשרות האחרת », את האיחוי והאחווה הללו?

והכעס גדול יותר על הגננות, המורים והמורות, הרבנים והרבניות שבחרו להדגיש, ביודעין או שלא, דווקא את הדעה הסטריאוטיפית והפאטאליסטית הזו, מתוך מה שמתגלה לי במאוחר כמחלוקת עזה בין חכמים, כאשר אפילו רבי שמעון בר-יוחאי, שמסמן את הקו ה »ימני-קיצוני » בין חז »ל בסוגיות ליחס שבין ישראל והעמים, נמס למול הנשיקה שלנו ואומר כאן: הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב, אלא שנכמרו רחמיו עליו ונשקו בכל ליבו! » (אליעז כהן)

Related Videos