« בלק, מלך מואב, הוא המגלה את האנטישמיות במיטבה ובתמציתה » מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

למרבה צער, דווקא בדורנו, בו זכה עם ישראל לעצמאות מדינית, ביטחון פיזי ורווחה חומרית להם ייחל במשך אלפי שנים, ניצבת התכונה הייחודית הזו של העם היהודי בפני האיום הגדול ביותר – האיום הפנימי. כי מה שלא הצליחו לעשות גדולי האנטישמיים במהלך ההיסטוריה, מבקשים היהודים לעשות לעצמם – למחוק ולטשטש את זהותם.
ועל כך כבר כתב בשעתו יגאל אלון, שוודאי לא חשוד בניסיונות « הדתה » כלשם:
« בניגוד לכל חוקי ההיסטוריה, הצלחנו לשחות כנגד כל הזרמים של אחרים. עתה שומה עלינו לשחות כנגד החזק שבזרמים – נגד עצמנו. בקרב היהודים מצויות תמיד קבוצות של אנשים שעברם רובץ עליהם כחטוטרת, והם הראשונים לערוך ניתוחים פלסטיים בקלסתרם הרוחני-לאומי כדי להתאימו לאופנה הקוסמופוליטית האחרונה. אבל רק מי שקיים בו האומץ להיות הוא עצמו, יכול לתרום את התרומה הגדולה ביותר לתרבות האוניברסלית ».

Related Videos