« גאולת אדמות ארץ ישראל בידי קרן קיימת לישראל » מאת רוני אקריש לכבוד חג הקציר ויום הביכורים (שבועות)

by Rony Akrich

הרצל, שהיה בסוד הפעולה הקרקעית הראשונה של הקרן, ראה בעיני רוחו מושבה יהודית שתקום על האדמה הזאת ועליה יוקם גרעין ראשון של מדינת היהודים. בהמשך אותה שנה נרכשו גם 2000 דונם ראשונים מאדמות חולדה ו-1600 דונם ראשונים מאדמות בית עריף, מזרחית ללוד, שכעבור זמן קצר הוסב שמן לבן שמן. פעולת הגאולה הזאת, הראשונה בהיסטוריה של קרן קימת, נעשתה במחיר של 20 פרנק לדונם, ומכיוון שהקרן עדיין לא היתה בימים ההם גוף מוּכר מבחינה משפטית וכן משום שהחוק התורכי לא איפשר לחברות לרכוש קרקע, נרשמה הקנייה הזאת על שם מושאל – על שמו של דוד זלמן לבונטין מאנשי ראשון לציון

Related Videos