גבורה – רוני אקריש

by Rony Akrich
גבורה – רוני אקריש

גדלות הנפש מתגברת על מצוקות
בלי להיהרס אי פעם מבפנים
אמיצות ואומץ מרוממים את הנאמנות
מאזרחנו המלאים באמונה אלטרואיסטית

גבורת ישראל מגלמת תקווה
עוז רוח והקרבה עצמית
רצון המונע על ידי תחושת החובה
אחראי ליעוד שמעבר לעצמה

להפיל את האויב כדי להגן על האחים שלו
אף אחד אינו מסיח את דעתו מן המשימה החשובה
הוא שולט באתגרים ומתגבר על כישלונות
עוצמה נפשית נטועה ומגעישה

היהודי ההרואי חותר, ללא חשש, למגע עם הרוע
נשאר נאמן לשליחותה החדשה של ישראל
אריה יהודה שואג את נצחונו השולטני
נוסע צנוע של שיבת ישראל לנצח נצחים

קרית ארבע – רמת ממרה
19 באוקטובר 2023

Related Videos