האוניברסיטה העממית החינמית « קפה דעת »

by Rony Akrich

9.30 אלקס צציטלין « שנה למלחמת רוסיה אוקרינה
10.45 הוגי הדעות הרב זאב סולטנוביץ « הסופר והספר שלמה אבן גבירול »
12.00 ד »ר יגאל בן נון « תולדות מוחמד »

Related Videos