« היהודים באים ואני הדתי המתרגש » מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

ברור שחופש הביטוי מוסדר בישראל, מילים מסוימות המסיתים שנאה גזעית עלולות להעמיד לדין לגיטימית, וכי אין חקיקה נגד חילול הקודש.
אבל השאלה שמציבה ההומור של הסדרה « היהודים באים », שכול אחד יעריך על פי מצפונו, נראית לי מעבר לחוק ומשפט.

Related Videos