« הכלבה האכזרית מרמלה מזכירה לנו ימים נוראים במחנות » מפי רוני אקריש (כיסופי העברי)

by Rony Akrich

לפי לוינס, המצב האתי הוא מצב של העדר רוגע כל עוד קיימת אומללות ושורר סבל בעולם. תפיסה זו מנוגדת למסורות בודהיסטיות המדברות על שלווה. לוינס מדבר על העדר רוגע, כחלק ממחויבותנו כלפי האחר המצוי במצוקה. בפועל, אין לנו יכולת לפתור חלק ניכר מהבעיות ומהמצוקות של המין האנושי. אבל אי השלמה עמן, כלומר העדר הרוגע מחייב אותנו מבחינה אתית ועשויה לקרב אותנו בסופו של דבר לעולם טוב יותר.

Related Videos