« הכרובים במקדש כעבודה זרה או כמסר לעברי ולאנושי » מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

הוא למד לדעת, שהאלילות אינה רק יצירת פסלי זהב, נחושת ועץ והסגידה להם. גם לא ההשתחוויה לצבא השמים, להר נישא או לעץ כלשהו. הוא הבין, בעמדו מול דמות הכרובים, כי אלה אינם אלא ביטויים חיצוניים של האליליות. אליליות פירושה: כל רעיון המשעבד את רוחו של האדם ומנתק את הרעיון מן המוסר האלוקי, מאמת המידה העליונה המתגלה בדבר ה’ – בתורה.

Related Videos