« הסובלנות והפלורליזם כיסוד הדמוקרטיה שלנו » מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

עקרון הפלורליזם הינו מאפיין חשוב בדמוקרטיה המהותית. משמעותו, הכרה בשונות של הפרטים והקבוצות במדינה והוא אינו יכול להתממש ללא ההפנמה של הסובלנות כערך, על ידי השלטון, החברה והפרטים במדינה
« אני מוכן למסור את נפשי כדי שתשמיע את דעתך, למרות שאני חולק עליה לחלוטין ». אמירה זו המיוחסת לפילוסוף הצרפתי מהמאה ה- 18 וולטיר משקפת בקצרה מהי סובלנות במובנה המהותי.
אמירה זו למעשה מאגדת בתוכה את מכלול « התכונות » שמכילה המילה סובלנות.

Related Videos