« הרב אשכנזי מניטו זצ »ל על מאמר ירושלים של הרב קוק » מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

הקדושה הטבעית, אומר הרב, אבדה כאשר איבדנו את המימד של הטבע העברי המקורי שלנו, והפכנו ליהודים בגלות. מאז יצאנו למסע לימודי בן אלפיים שנה של קדושה היכולה לבוא לעולם, רק מנגד למציאות העולם ;
פירושו של דבר, לעומת הזהות העברית המקורית, הזהות היהודית מכירה בעולם של קדושה רק מתוך סירוב, אי-השלמה עם מציאות העולם הסובב אותה.
כל מה ששייך לתבנית הנוף שייך לגויים. ועל כן, אומר הרב, קדושה זו היא « קדושה של אבלות » , ולא מקרי הוא שביטויה הם ביטויי אבלות.
רק בארץ-ישראל ניתן לאחד מחדש את תבנית נוף העולם עם ערכי הקודש , לנטוש את נופי האבלות, אתרי הפירוד בין הקודש לטבע, ולאחד מחדש קדושה וגבורה.

Related Videos