« הרב סולוביצ’יק: שתי פנים של החוויה הדתית » מפי הרב שמואל עוזיאל

by Rony Akrich

https://www.youtube.com/watch?v=d8d-yek7LpE

אחד הנושאים המרכזיים שהעסיקו את הרב סולובייצ’יק היה היחס בין הטבע לבין התורה. מחד, הרב סולובייצ’יק היה תלמיד חכם מופלג, שלתורה ולהלכה נועד מקום מרכזי במשנתו העיונית. מאידך, אחד היסודות המרכזיים בהגותו היה אישור הטבע וראייתו כמציאות חיובית במהותה. הרב סולובייצ’יק השקיע מאמץ אינטלקטואלי ורעיוני כביר בשילוב שני היסודות הללו. המאמץ הזה הניב תפישה ייחודית הן בנוגע למקומו של הטבע בעולמנו הערכי, והן בנוגע לייעודה של התורה ביחס לטבע. במאמר זה ננסה לסקור את התייחסותו לשאלות המרכזיות הללו, ולעמוד על מקומן במשנתו.

Related Videos