« זעקתה הנואשת של רבקה הופכת אז ל… » פרשת תולדות עם רוני אקריש

by Rony Akrich

האם יתכן שהיא מטילה ספק במתנה המופלאה שאלוהים נתן לה?
רש »י מרחיב את דבריה של רבקה כדי לנסות ולהסביר את משמעותם.
הוא מסביר את הביטוי כמשמעותו, « אם כאב ההיריון כל כך גדול, מדוע השתוקקתי והתפללתי להיריון? » בקריאה זו נראה שהיא לא מאשימה את אלוהים אלא את התמימות שלה שהיא מכניסה אותה לאי-נוחות זו. זהו סוג « היזהר ממה שאתה מבקש, כי אתה עלול לקבל את זה » אבן עזרא נותן הסבר אחר. הוא מציע (בעקבות מדרש) שרבקה הסתובבה לכל נשות הקהילה כדי לשאול אם הן חוו כאב כזה בהריון. כולם ענו, « לא. » כשהבינה שההריון שלה שונה, רבקה זועקת, מבקשת לדעת מדוע החוויה שלה הינה יוצאת דופן

Related Videos