« חוסן הנפש הישראלית מול המערר בשם קורונה » מאת רוני אקריש מתוך חיק ביתו ומשפחתו

by Rony Akrich

כשנצא מתוך תיבת הנוח העולמי בה אנו מבודדים ובה מתבודדים למען התבוננות פנימית בעולמנו האישי, המשפחתי, החברתי, נדרש לדפוס אחר, התמודדות מוסכמת על כל ישראל לאחר הפנדמיה של ווירוס הקורונה, לקבלה ולהשלמה עם המצב הפיזי והרגשי. נרבה רגישות ואמפתיה כלפי האחרים במחוזותינו וגם כלפי סבלה של החברה שמנגד, הבנה ודיאלוג שיקל ליצור ולעצור מעגל האנוכיות, הכיתתיות והשנאה לזולת.

Related Videos