חילול הקודש בישראל בידי ההנהגה הפוליטית והדתית מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

לבסוף, שחיתות שלטונית מסכנת את הדמוקרטיה מכיוון שהיא מפחיתה את האמון שיש לאנשים במערכת ובהנהגה. כאשר אזרחים רואים שהמנהיגים שלהם מתנהגים בצורה מושחתת ישנה גם סבירות שהם ירגישו שיש להם הצדקה לא להיות ישרים בעצמם והתוצאה היא חברה פחות מוסרית. שחיתות מפחיתה את האמון בין בני אדם לממשלה שלהם ולבסוף בין בני אדם לבין עצמם והתוצאה היא מסוכנת לחוסן החברתי והלאומי.

Related Videos