חסרונו של מתפלל! – רוני אקריש

by Rony Akrich
חסרונו של מתפלל! – רוני אקריש

זו אינה יכולה להיות תרועה או תחינה.
איך אתפלל אליך בעוד שהענקת לי את הכול.
לעולם לא אוכל לשטח את תחנוניי לפניך בפומבי.
כי בושה לחסרונותיי, למסוגלות הכה ירודה.

שבחים ותשבחות שואפים לרצות אותך.
אנו מפצירים בך להיענות, להיות בתוכנו.
זו בקשה חוזרת ומשאלה נשנית.
אך נשארת לבדך כי המתפלל נעדר ממך.

התפילה לא דורשת מאומה, היא בוחנת את פנימיותו התהומית.
לא זו של הבורא הנצחי, אלא של האדם בצלמו כדמותו.
התפילה עותרת להטיית ליבו של האדם ולהעמקת עצמיותו.
ואז הוא יהפוך למנצח ברקוויאם שחיבר.

אשא תפילה ואעורר בי תעצומת נפש לדין.
אתהווה כעדות נאמנה למהותי ההישגית.
כתלמיד אלוהים, כשליחו לפרויקט האוניברסלי,
אך איך להעז מול דתיות אדוקה וקנאית?

29/09/2022

Related Videos