« יום הכיפורים דורש צדק חברתי ממשי ואמתי » מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

אם בחברה הישראלית יש עוני מחפיר, אבטלה גדולה, הפערים הגדולים ביותר במערב, ישראל היא המובילה בעולם גם בתחום הפשע המאורגן, אלפי אנשים מקבלים שכר מינימום על עבודתם לאורך חודשים ארוכים, נגע השחיתות פוגע כמעט בכל חלקה – אין די בכך שידינו לא תהיה במעל, ונאמר: זה לא אנחנו, זה הם.
זה אנחנו! חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, לא רק לסור מרע ולעשות טוב, אלא גם להלחם ברע, כל אחד לפי יכולתו.
וכל עוד החברה חולה, זהו חטא שחטאנו.
אין המדובר באחריות קולקטיבית שבאה לשחרר מישהו מאחריותו האישית.

Related Videos