« יסודות האנטישמיות אצל אבימלך בגרר כנגד יצחק » מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

שנאת השונה והנבדל: היהודים היו מיעוט נבדל בדתו ובמנהגיו, בהופעתו החיצונית, באופיו ובנטיות נפשו.
שנאה דתית על רקע רצח אותו האיש: בשל הרצח, חייבים היהודים לשאת בעונש – העונש הוא חיים בהשפלה.
שנאה על רקע קנאה כלכלית: חלק מהיהודים הצליחו מבחינה כלכלית, והדרך היחידה להתייחס לזה הייתה הדימוי של היהודי שהתעשר הודות לכך שהלווה בריבית, ו »מצץ את דמם » של החלשים הנזקקים להלוואות. בגרמניה הנאצית למשל הופיעו כתבי פלסתר שמאשימים את היהודים בלקיחת כל הקדוש לגרמנים.
שנאה בשל מנגנוני הגנה מודחקים. פרויד מנה כמה מניעים לא מודעים ביסוד שנאת היהודים, אחד מהם היה השלכת שנאת הנוצרי לדתו שלו על היהודי, בדומה לתפיסה שהנוצרי שונא את המוסר היהודי המוטמע בנצרות, שגרם לדכא את « החיה » שבו ואת יצריו הטבעיים.
גורם החולשה: החלש והפגיע מגרה את יצר החזק להתעמר בו.

Related Videos