כאבי – רוני אקריש

by Rony Akrich
כאבי – רוני אקריש

אני פגוע, חבול בכור היתוך של ליבי
אכול על ידי כאב וצער מייגעים
כל כך הרבה דמעות בעיניי מלאות חרדה
נפגע מרשעות של מפלצות רצחניות

גברים חסרי פנים, מלאי זעם
השליכו את ההוללות המזוהמת שלהם על היהודי
טרף נצחי של החלאות השפלות
צמאי דם, החבורה המתעתעת

עורפת את ראשי התינוקות שלנו בשמחה
מבתרת את אהובינו ללא כל חרטה
אונסים ומטמאים את בנותינו הכבולות
מענה ושורפת את גופות הנרצחים שלנו

אוי לכם, פושעים כנגד האנושות
העברים האלמותיים, הפניקס המדהים הזה
נולד מחדש לנצח נצחים מאפר מפוזר
נרתם באומץ ובלהט עזים לנקום את אהובינו

קרית ארבע – רמת ממרה
13 באוקטובר 2023

Related Videos