« כאברהם אבינו נגלה את העברי שבנו! » עם רוני אקריש – ישראל אמצעי להישרדות היהודית אל העברי החי וקיים

by Rony Akrich

שיעור שבועי בלימודי התנ »ך ב »משכן שמואל » אזור יב אשדוד
הכרתו העצמית של אברהם כבריאה היא רגע מכונן בתודעה העברית. להכיר את עצמי כבריאה, פירושה להיות מודע לעובדה שאני קיים רק אם אני מקבל את היש שלי ממישהו אחר. מהכרה זו, ממודעות זו, נגזרת תפיסה מסוימת של ההיסטוריה, של הזמן ושל המוסר. הזמן הוא הזמן של הקניית היש שקיבלתי במתנה, ברגע הלידה, והקריטריון לשיפוט מעשיי הוא קריטריון מוסרי.

Related Videos