« כן למלחמה צודקת לא למלחמת כיבוש! » מאת רוני אקריש מתוך כיסופי העברי

by Rony Akrich

חשוב היה, שעם ישראל ילמד שיעור זה מיד עם תחילת כיבושיו. חשוב היה, שיידע כבר בצעדיו הראשונים שלא הכוח מצד עצמו, גם לא החיפוש אחר « מרחב מחיה », מהווים עילה למלחמה והצדקה לכיבוש.
הנסיגות הללו מהגבולות האסורים ילמדוהו ויזכירוהו, שאין הוא עומד לכבוש את ארץ כנען, כי אם לשחררה. הארץ מיועדת לבני שם שעמהם נמנים בני ישראל. היא אינה של בני כנען שכבשוה.
כל עוד אמת זו חיה בלב העם, היא לא תהפוך אותו לכוח כובש העולה על במת ההיסטוריה, שנצחונותיו עלולים להביאו לשאוף להרחיב גבולות, להקים אימפריה ולהדביר עמים תחתיו.

Related Videos