לימודי תנ »ך באשדוד: « קריאה הגותית בפרשת עקדת יצחק » רוני אקריש במשכן שמואל כל ימי רביעי ב 20.30

by Rony Akrich

דומה שהבעיה המרכזית שעולה מפרשת העקידה היא שאלת מוסריותו של הציווי להקרבת יצחק לעולה. מכיוון שבהמשך הפרשה מתברר שמדובר בניסיון, ולמפרע עולה כי מעשה זה פסול מכל גם בעיני הבורא, עובר מרכז הכובד לפשר התנהגותו של אברהם שהזדרז למלא את הציווי ללא כל היסוס.

Related Videos