« לפני עוור אל תיתן מכשול: אל תמכור נשק לאחר – תהיה שותף לפשע!! מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

הפסוק « לפני עיוור לא תיתן מכשול » (ויקרא י »ט, י »ד) מהווה את אחד החיבורים, היוצרים את מרקם האדם הקדוש בישראל. מרקם המושתת ברובו על בניית יחס מזוקק ונעלה כלפי הזולת ברמות איכות, שהן מעבר למינימום המקובל על החברה האנושית. לכן, לא ייתכן שפשוטו של כתוב הוא כל הסברו. לא ייתכן, שאות הכבוד « קדוש » יוענק לאדם שלא…

Related Videos