« מה היא חכמת הרזים? זו היא הרמוניה מתוך השונות » מאת רוני אקריש (פרשת פנחס)

by Rony Akrich

כל שיסתכל יותר האדם בתכן הנפשות הפרטיות של בנ »א, יותר ישתומם על ההבדל הגדול שיש בין תכונה לתכונה, בין מצד החנוך והלמוד שהכה שורש בלב כל אחד באורח פרטי, ומשונה משל זולתו, בין מצד התכונה הטבעית הקבועה בטבע היצירה, הפועלת ג »כ על המראה החיצוני של הגוף. ומ »מ דוקא ע »י השינויים הם מתאחדים כולם למטרה אחת, לבנין העולם בתעודתו הראויה לו. והרי יש להתפלאות על החכמה העליונה, שע »פ הרזים הפנימיים, הידועים וגלויים רק לפניו יתברך, מתקשרים ומתיחסים כל אלה ההפכים זה לזה, עד שע »פ צירוף כל הדעות והפרצופים השונים יצא בנין הרמוני מתאים מאד. ואילו היתה ידיעה לבני אדם בדבר השיווי הפנימי שלהם לא הי’ כל אחד מושך כ »כ לחוגו בקנאה יתירה, והיתה הפרטיות מתבטלת, ומתוך ביטול הפרטיות לא הי’ חומר לבנות את הכלל.

Related Videos