« מנורת המקדש כביטוי האדם ויעודו » מאת רוני אקריש »

by Rony Akrich

העברי ידע שהמשכן אינו אתר פולחן, כי אם מקדש ההיזכרות. הוא בא בשעריו, כדי לחדש ולהיזכר באמיתות לאורן יחיה, כדי להשיב את האחדות לנפשו המתפצלת מאליה בשווקי החיים, וכדי להציב שוב את המטרה של עבודת ה’ (שהיא עילויו של אדם) בראש מעייניו. למען תאיר מנורת חייו, ותעניק לו מאורה המחיה.

Related Videos