משוואת האחווה » מי פי רוני אקריש »

by Rony Akrich

התעלומה היא שתפיסות פוליטיות או רוחניות, המבוססות ככל הנראה על אידיאלים נדיבים והכרה בזולת, מובילות לאותם כישלונות. לאחר הפגישה הרצחנית בין הבל וקין, לאחר הפרידה הטרגית של אלוקים וקין, האדם נעשה לאחר מעשה, « תפילה »: הוא העמיד את עצמו במצב מסביר פנים, קרוב מספיק לאחר כדי לקבל את פניו בלי לפגוע בו, קרוב מספיק גם לאל, כדי לקרוא לו מבלי לצמצם אותו.

Related Videos