« נאמנות אינה חושכת אופקים ובגידה אינה מאירה אופקים » מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

במקום שאתה מוצא עוקצה ואימתה של אמת גדולה זו, שם אתה מוצא שגבה ורוממותה. קשה הידיעה כי אין ישראל יכול לכונן ממלכה בארצו ולהלך בה קוממיות זולת בעתות רצון, בסיטואציות היסטוריות מיוחדות, נדירות, שאין הוא מסוגל לחוללן ואף אין בידו להאריכן ולקיימן. הללו תלויות בכוחות גדולים, בגורמים עצומים מישראל עלי אדמות. ברם, לעומת קוצר יכולת מדומה זו גדולה יכולתו של ישראל במקום שמתחוללות ההכרעות האמיתיות, במחיצת קורא הדורות מראש, המנחיל גויים ומציב גבולות עמים סביב עם קרובו ישראל. כאן קובעים ומכריעים מעשיהם של ישראל, רוחו, דמותו ואמונתו. הישיבה בארץ ההשגחה מחייבת. ואותה חובה, שהיא תורה גדולה, סיכם הנביא ומיצה בפסוק קצר: « וישבתם בארץ אשר נתתי לאבתיכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים » (יחזקאל לו, כח).

Related Videos