!נתנתק מן השגרה וניצור הווי חדש, עולם שבת יבנה אחרי הקורונה

by Rony Akrich

« …ריבוי הברירות ועוצמת סיכויי הבחירה בסיפוק צרכים, מכרסמים את מנוחתו הנפשית של האדם.
הפרסומות המודרניות כולל « יחסי ציבור », תפקידם לגזול את שארית המרגוע של ה »לקוחות » ולדחפם ברציפות מתשוקה מדרבנת אחת, לרעותה חסרת הטעם.
כך נהרסה הקומוניקציה, התקשורת הפנימית בנשמת היחיד, שאינו מגיע כלל להכרת עצמו ולהבנת לבו.
הריסוק, תוך סיבוב הבמה המתנועעת, מוסיף חוסר איזון של גירויים הולכים ומחריפים, אל חוסר מנוחה של טיפוס במעלות ההישג החומרי »

Related Videos