« עשיו ויצחק כקורבנות המרמה » מפי רוני אקריש לימודי תנ »ך בעיר אשדוד (משכנות שמואל אזור יב)

by Rony Akrich

אין תכניות ההשגחה האלוקית פוטרות בני אדם מאחריות על מעשיהם והתנהגותם. תכניות הסטוריות של קיום נבואות וברכות הן פרי חשבונות אלוקיים, בעוד האדם מצד עצמו צריך קודם כל לכלכל את מעשיו בהתאם לערכים של תורה ומוסר, ואינו יכול להצדיק מעשים שהם מצד עצמם שליליים בכך שהם מהווים חלק מתכנית אלוקית.

Related Videos