פרעה אנוס היה? מה עם הבחירה אצל כולנו היום – מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

לעומת פרעה, נוהגת בתו כבת חורין אמיתית, היא באה אמנם מלב החברה הרצחנית שאותה מנהיג אביה הנתפש בעיני בני עמו כאל, אבל היא בוחרת בחיים ומצילה את משה התינוק בן העבדים. בת פרעה פועלת מתוך ציווי מוסרי. היא, וכמוה מיילדות העבריות, פועלות באופן בלתי מסתבר בסביבה שבה הן חיות ואינן נכנעות לצו המרושע. בת פרעה אינה בת ישראל ואין לנו עדות לכך שהמיילדות היו מבנות עמנו, ועם זאת ברור לנו – נשים נפלאות אלה פעלו מתוך תחושה של ציווי ומחויבות לחיים.

Related Videos