פרשה חיי שרה: « תעלומה עם זהותה של קטורה! הגר או לא הגר? » מפי רוני אקריש

by Rony Akrich

פרשת חיי שרה מתחילה במותה של שרה ומסתיימת בהכרזת חתונה מפתיעה: בגיל 140 שנים, אברהם מתחתן בשנית ונהיה שוב לאב של שישה בנים נוספים (בראשית 25: 1): « אברהם לקח אשה נוספת ששמה קטורה. »
היא בעצם ממשיכה דרכה של שרה, והופכת לאם חורגת של יצחק, עוד שושלת מקבילה היורדת היישר מאברהם? אלה חדשות גדולות, ובכל זאת אין מידע נוסף על קטורה, מלבד רשימת אבותיה

Related Videos