פרשת וארא « המשך גם אתה להטמין את ראשך בחול ולא להודות שטעית מאת רוני אקריש (תתחסנו – שמרו על עצמכם)

by Rony Akrich

קול בקרבו לחש באוזני פרעה ואמר לו: « נכון שמקנה ישראל לא מת במגיפה, נכון שזו הוכחה שמשה מדבר אמת, אולם איך אציג את עצמי לעיני עמי ככלי ריק? מה יאמרו עלי? הרי אתמול התעקשתי וגרמתי לכך שהעם יוכה במכות איומות, ואילו עתה אהיה מוכן לשלוח את העבדים ולוותר לדרישת משה? מה יהיה עלי, על מעמדי בעיני בני עמי?

Related Videos