קוד אתי ללוחם העברי » מפי רוני אקריש »

by Rony Akrich

אבותינו שהיו לוחמים » לא הסתדרו אצלֵנו עם « אבותינו שהיו ישרים ». לא מפני שלא למדנו בכתובים על אבותינו הלוחמים, אלא מפני שדמויות הגנרלים הכובשים הפריעו לנו לדמויות הרוח המתפללות על חוטאֵיה של סדום וזועמות על הריגת חפים מפֶּשע בשכם. אולי היתה זאת רְתִיעָתֵנוּ הטִבְעית והמוצדקת מהקלקולים המוסריים של שפיכות דמים

Related Videos