ראש השנה: « בתוך עמי אנכי יושבת » בשם כל ישראל. מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

כשאנחנו באים היום להתפלל, אנחנו באים לא כפרטים, אלא כציבור. כולנו באים לעמוד לפני הקב »ה ולבקש את רחמיו. ואם יש חלקים בציבור שאנחנו רואים שהם צריכים תיקון – זה שייך לנו. אנחנו ציבור כללי, עם הרבה זכויות, יותר זכויות מחובות. וכל זכות וזכות שווה פי חמש מאות מכל חוב, כמו שחז »ל לימדו אותנו. על הזכויות נאמר ‘עושה חסד לאלפים’, והחובות נשמרות רק לארבע דורות. זאת אומרת שכל זכות היא פי חמש מאות לפחות מכל חוב, ודווקא בגלל זה אנחנו שואפים לתקן ולנקות את החובות.

Related Videos