« שבת הגדול – מרד אזרחי של העבריים לקראת חרותם מן המיצר / והצדק החברתי אצל הנביא מלאכי » עם רוני אקריש

by Rony Akrich

צדק חברתי מבוסס על עקרון השוויון. כדי להבין צדק חברתי, עליך להכיר את שלושת התפיסות של שוויון:
– שוויון זכויות: על כל האזרחים להיות אותן זכויות. זה אחד העקרונות שעליהם בנויה הדמוקרטיה שלנו.
– שוויון מצבים: לכל האזרחים אותם תנאים כלכליים וחומריים. מדובר באותם משאבים (הכנסה, דיור, רכב וכו’)
– שוויון הזדמנויות: לכל האזרחים יש גישה לאותן הזדמנויות ולעמדות החברתיות הרצויות להם. רקע חברתי והכנסה לא צריכים להוות מכשול.
כאשר מעלים את הנושא של חברה צודקת יותר, כמעט תמיד מוזכרת בעיית אי השוויון בהכנסות. זה, לפעמים, שוגג עם אי שוויון בעושר, שהוא רעיון סמוך.

Related Videos