שיעור 1 לעילוי נשמת אליהו פיליף בן פנינה זצ »ל. הפטרה פיקודי מי פי מר רוני אקריש

by Rony Akrich

מעתה יובן היטב ההבדל שבין מועד חנוכת המקדש למועד חנוכת המשכן. המשכן, המיועד לעם ישראל בלבד, נחנך בחודש ניסן, הפותח את המניין ההיסטורי הייחודי לעם ישראל. במקדש, לעומת זאת, יש גם ממד אוניברסלי, ועל כן הוא נחנך בחודש תשרי, שהוא תחילתה וסופה של השנה האוניברסלית, ובחג הסוכות, שגם לו משמעות אוניברסלית.

Related Videos