שירת דבורה: בין אכפתיות אחראית להתחמקות רשעית מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

כניסתם של ישראל לארץ וחטאיהם בתקופת השופטים, לא ניתן עוד לסמוך על נס אלוקי והאדם נדרש ליוזמה. תגובותיהם השונות של הנפשות הפועלות היא נושא השירה, כשדבורה מרוממת את המתנדבים המבורכים ומשתלחת במתחמקים למיניהם
בנקודה זו, שירת דבורה מהווה התקדמות על פני שירת הים, שהרי שירת הים באה כתגובה לארוע שהעם והאדם לא היו שותפים לו כלל כי ד’ נלחם להם במצרים , ואילו דבורה מציגה מציאות שבה יש התנדבות של חלקים בעם והם המסייעים בנצחון על יבין מלך כנען ובני בריתו הכנענים

Related Videos