« שקרו במצח נחושה: זוכרים כל הטוב שהיה במחנות » מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

חטא המתאוננים הוא מאורע מקראי שאירע סמוך לעזיבת עם ישראל את הר סיני במסעם אל קדש ברנע שממנה שלחו את שנים עשר המרגלים שיתורו את הארץ במטרה להתכונן לכניסה אליה ולכיבושה. לאחר עזיבת הר סיני בו חנו העם למשך כשנה, החלו להתלונן על ה’ תלונה שמהותה לא התבארה בכתובים. בעקבות זאת כעס ה’ על עם ישראל והחלה לבעור בקרב העם אש שכילתה אנשים ‘בקצה המחנה’. בעקבות זאת צעקו העם אל משה שיבקש מה’ שהאש תפסיק לכלות בהם. משה נענה לבקשתם, התפלל אל ה’ ואז שקעה האש. בעקבות מאורע זה, קרא משה למקום ‘תבערה’, « כִּי בָעֲרָה בָם אֵשׁ ה' »

Related Videos