תורת הנפש מבוא 1 השיעור השבועי בבית הספר הישראלי לאוסטאופתיה בירושלים

by Rony Akrich

הקדמה לבניין האישיות
מקורות:
רבי יהודה הלוי: ספר הכוזרי, מאמר שלישי — ה’. רמב »ם: שמונה פרקים א’. הרב חיים מוולוזין: נפש החיים שער א’ פרק יח. המהר »ל: דרך החיים ד- יד
‏מרכיבי האדם:
ראשית- מהם מרכיבי האדם. הנחת היסוד היא שאין אנו רק גוף חומרי. אנו מרגישים, אנו חושבים ומדמיינים, אנו רוצים. גוף, רגש, שכל, דמיון ורצון.
‏האדם אינו רק גוף חומרי או רק מערכת פסיכולוגית, אלא מכלול שלם ומאוחד הכולל: גוף, רגש, שכל, דמיון ורצון.
‏הגוף משמש כלי לכל שאר המרכיבים. הגוף מאפשר את גילויי הרגש, השכל והרצון .כמו כן ,הגוף הוא ה »כלי » שדרכו אנו קולטים « דיווחים » מהסביבה בעזרת החושים.
‏הרגש קושר את הדיווח לאדם. כאשר דיווח מסוים נוגע לנו, קשור בנו, אנו מרגישים.
‏השכל מנתח את הדיווחים ומסיק מסקנות. הניתוח נעשה בעזרת מערכת של « מושכלות ראשונים » אשר רכשנו בעבר (מושכלות ראשונים – כגון :רחוק אינו קרוב, עיגול אינו משולש. ‏מסקנות הנובעות מניסיון העבר – שבהן משתמש השכל לניתוח המציאות).
‏הרצון הוא הכוח המניע, הוא ה »אני ». אולם, לעתים קרובות אין אנו יודעים מי אנו באמת! אין אנו יודעים מהו רצוננו האמיתי.
‏על מנת שנוכל להכיר את עצמנו היטב, עלינו להבין כיצד נוצר האופי המיוחד לנו.

Related Videos