תורת הנפש 3/1 שיעור שניתן בביה »ס לאוסטאופתיה בירושלים

by Rony Akrich

הגוף – הכלי לכל שאר מרכיבי האישיות.
הוא המאפשר את גילויי הרגש ,השכל ,הדמיון והרצון – כלי הביצוע
הכלי לקבלת הדיווחים מהסביבה באמצעות החושים השונים.
‏הרגש מהווה את הקישור בין האדם לבין הדיווח
כאשר דיווח מסוים וקשור אלי: הן לחיוב – דגש נעים וחיובי, והן לשלילה רגש של דחייה.
השכל הוא המנתח את הדיווחים ומסיק מסקנות.
הבניין השכלי כולל את המושכלות הראשונים אשר מהווים אבני בניין בניתוח השכלי
מסקנות הנשענות על ניתוח והתנסות בעבר ומהוות בסיס לניתוח עכשווי או עתידי
‏הדמיון הינו כח המאפשר מפגש עם דברים שאינם ניתנים להגדרה שיכלית.
‏הרצון הוא הכח המניע את כל המערכת, וכאשר מתגלה רצוננו האמיתי – ה »אני » מופיע.

Related Videos