« תיקון האדם הוא קורבן אמת עבור תיקון עולם. הקורונה דורש מכולנו משפט וצדקה, יושר וטוב » מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

הם דיברו על דגשים, הם דיברו על סולם עדיפויות. הם אמרו: האם אתה חושב שבזה שאתה מקריב לי כבש או אייל, אך יתר מעשיך אינם כדין תורה, אתה משביע את רצוני? אני לא צריך את הטובות שלך, אני לא אוכל את בשר הקורבנות שלך. אני צריך את התוכן, את הערך, את המוסר, את הצדק, את היושר, את הידע, את האמונה
« דעת חפץ הוא הלב נשבר ונדכה אלה זבחי אלהים לא דם פרים וכבדים ». את אלה אני לא צריך אם הם לא באים מתוך יראת השם, אם הם לא באים מתוך אמונה, אם הם לא באים מאדם שכל כולו מטהר את ליבו לעבוד את ריבונו של עולם בלב שלם

Related Videos