מפגש 74: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | דע את עצמך, מפרקי אבות לפילוסופיה של מרקוס אורליוס

by Rony Akrich
0 comment

« אלא הדבר כפי שאמרנו בלי ספק, והוא שכל מצווה מאלו השש מאות ושלש עשרה מצוות היא: או למתן השקפה נכונה, או לסלוק השקפה רעה, או למתן חוק צדק או לסילוק עוול, או להדריך במידה נעלה או להזהיר ממידה רעה. הכל תלוי בשלשה דברים: בהשקפות ובמידות ובמעשים המנהליים המדיניים. » (רמב »ם: מורה נבוכים שער 3 פרק לא)

Related Videos